Informatie over het nieuwe bekostigingsmodel voor GGZ en FZ

Facebooktwitterlinkedinmail

6 maart 2020 – In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (generieke basis ggz en gespecialiseerde ggz) en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel. Een bekostiging met goede eigenschappen als eenvoudige regels en duidelijke nota’s. En niet meer administratie dan nodig is. Het Zorgprestatiemodel geeft beter en sneller inzicht in zorguitgaven en maakt een einde aan bijvoorbeeld de dbc’s en het tijdschrijven.

De 13 partijen die samenwerken in het programma, waaronder GGZ Nederland, hebben een tussenrapportage opgesteld. U vindt de tussenrapportage onder aan dit bericht.

Door op de ingeslagen weg
Met de uitwerking van het model zijn we een eind op weg. Maar we zijn er nog niet. Zo wordt de komende maanden gewerkt aan de wijze waarop we de verantwoording en controle eenvoudiger kunnen maken en aan veldafspraken over de toepassing van het model op te stellen. Ook wordt bekeken wat het model betekent voor de ICT.  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat berekenen wat de financiële gevolgen zijn van het model.

Volgende tussenrapportage in mei
De staatssecretaris van VWS en minister voor Rechtsbescherming hebben al laten weten dat ze van plan zijn het Zorgprestatiemodel in te laten voeren, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het model moet bijvoorbeeld een passende vergoeding mogelijk maken voor zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. In mei komt er een nieuwe tussenrapportage. Samen met de analyses en de voorstellen van de NZa wordt die de basis voor de definitieve besluitvorming door het kabinet.

GGZ Nederland zal dit voorjaar weer een informatiebijeenkomst organiseren voor de leden, zodat u goed geïnformeerd blijft en tijdig kunt beginnen met de voorbereidingen op deze nieuwe bekostiging.

Voor meer informatie kijk je op www.zorgprestatiemodel.nl

Dit bericht is 2071 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail