Patiënten- en cliëntenorganisaties hebben een gezamenlijk reactie gestuurd naar het ministerie van VWS naar aanleiding van de consultatie van de nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ), die vanaf 2015 de AWBZ voor mensen die een zorgzwaartepakket indicatie hebben, gaat vervangen. In de brief m…

Op 10 oktober is er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de Awbz. De Awbz zal vervangen worden door nieuwe wetgeving. Daarom stuurde LOC een brief aan de Tweede Kamer met een analyse van de huidige Awbz en aanbevelingen voor de nieuwe wet.Download de brief. Samenvatting Het positieve aan de …