14 maart 2019 – Karakterkenmerken zijn deels genetisch bepaald maar onduidelijk is of en in welke mate psychologische ervaringen, zoals gevoelens en sociale interacties, invloed hebben op onze persoonlijkheid. Vroeger dacht men dat mensen amper veranderen qua karakter. Inmiddels weten we beter…

Heeft bepaalde voeding invloed op ADHD symptomen? Waarom is er een nieuwe behandeling nodig want medicatie heeft toch goed effect? Eerdere studies naar ADHD en voeding In toenemende mate is er vraag om niet-medicamenteuze behandelingen van ADHD. Eerder werkte Karakter mee aan het grootste dieet-inte…

Om de ingrijpende bezuinigingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden hebben zeven grote organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland besloten in het vervolg onder één kwaliteitslabel hun inhoudelijke expertise en hun nationale en internationale samenwerking te presenteren, zo meldt …