De reactie van GGZ Nederland op het consultatiedocument hoofdbehandelaarschap is op 7 januari aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd. De IGZ heeft (naar aanleiding van reacties op het consultatiedocument van eind 2012) eind maart een concept veldnorm hoofdbehandelaarschap in de specialist…