Herken de signalen van suïcidale gedachten

Facebooktwitterlinkedinmail

25 september 2016 – Volgens gezondheidsexperts kunnen familie, vrienden en kennissen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van zelfdoding van een persoon in hun omgeving. 

Taboe

Er bestaat nogal altijd een taboe op zelfdoding. Er heerst een gevoel dat er niet gesproken kan worden over de suïcidale gedachten. Tevens weten mensen met een hulpvraag veelal niet hoe ze die moeten aanpakken.

Volgens gezondheidsexpert William Zimmerman, gespecialiseerd in suïcidepreventie geloven veel mensen vaak onterecht dat er geen signalen vooraf gaan aan suïcide (pogingen). Hij zegt hierover dat mensen vaak juist proberen te praten met een naaste, over de aanleiding van hun suïcidale gedachten. Alleen komen er in deze gesprekken vaak geen duidelijke uitspraken naar voren, waaruit valt op te merken dat het om zelfmoordgedachten gaat. Het kan dan belangrijk zijn om als naaste het dialoog met deze persoon aan te gaan, zodat de hulpvraag in gang gezet kan worden.

Mogelijke signalen

Signalen die mogelijk erop kunnen wijzen dat iemand kampt met suïcidale gedachten zijn; een verhoogd gebruik van verdovende middelen (drugs, alcohol, medicijnen), angstgevoelens, geïrriteerdheid, slaapproblemen, heftige stemmingswisselingen, gevoel van hopeloosheid, sociale isolatie, gevoelens van een uitzichtloos leven, ongecontroleerde woede en roekeloos gedrag.

Ga het dialoog aan

Zimmerman betoogt in het persbericht uitgegeven door de Rutgers University dat de naasten van iemand met suïcidale gedachten, onmiddellijk hulp moeten zoeken voor deze persoon. Als je bezorgd bent dat iemand zichzelf iets wilt aandoen, stap dan naar diegene toe en ga een direct dialoog aan.

Tot slot geeft Zimmerman aan dat het belangrijk is als een persoon informatie met je deelt over suïcidale gedachten, om niet te oordelen, niet te ontkennen en deze informatie niet voor je te houden.

Cijfers in NL

In 2015 zijn er 1.861 zelfdodingen geweest in Nederland. Cijfers van het CBS laten zien dat het aantal sinds 2010 steeds is gestegen. Van het totaal aantal zelfdodingen in 2015 had ruim de helft te kampen met psychische aandoening. Ongeveer 43% zijn volwassenen tussen 40 – 60 jaar. Het aantal pogingen tot zelfdoding is jaarlijks ongeveer 7.000.

Bron: mijngezondheidsgids.nl

Dit bericht is 23838 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail