De Luisterlijn: grote zorgen om sluiting GGZ-instellingen

Facebooktwitterlinkedinmail

12 mei 2022 – De Luisterlijn maakt zich grote zorgen om de (voorgenomen) sluiting van GGZ-afdelingen. De verwachting is dat daarmee de druk toeneemt en meer mensen in psychische nood zich tot de Luisterlijn zullen richten. Daar bieden getrainde vrijwilligers 24/7 weliswaar een luisterend oor aan iedereen die dat nodig heeft, maar het risico bestaat dat mensen niet de GGZ-hulp krijgen die zij nodig hebben, en dat daarmee hun psychische klachten verergeren. 

 Het aantal mensen dat contact zoekt met de Luisterlijn, nam de afgelopen jaren fors toe. Na de flinke toename in 2020 steeg het aantal oproepen in 2021 met nog eens 10%, naar in totaal 588.057 op jaarbasis. De verwachting is dat de (voorgenomen) sluiting van GGZ-instellingen ervoor zorgt dat nog meer mensen in psychische nood contact zullen zoeken. De Luisterlijn biedt hun vanzelfsprekend een luisterend oor, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de steeds sterker wordende behoefte aan geestelijke gezondheidszorg. De Luisterlijn doet daarom een klemmend beroep op overheid, zorgverzekeraars en -aanbieders om alles in het werk te stellen om sluitingen te voorkomen en de wachtlijstproblematiek op te lossen.

Mentale steun

Bij de Luisterlijn bieden getrainde vrijwilligers mensen in een vertrouwelijk gesprek een steuntje in de rug. Op elk moment van de dag, ook ’s nachts. “Onze kracht zit in het gesprek van mens tot mens”, vertelt Leo Noordegraaf, directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. “En dat is precies waarin wij verschillen ten opzichte van professionele zorg- en hulpverlening. We luisteren, staan even naast de ander, maar zijn geen professionele hulpverleners. Nu er minder aanbod in de GGZ-hulpverlening dreigt, verwachten we dat meer mensen met behoefte aan geestelijke gezondheidszorg zich tot ons zullen richten. En daar maken we ons zorgen over. We kunnen er wel in het moment zijn voor deze mensen en onderzoeken wat nodig is om even verder te kunnen, maar wij bieden geen behandelplan of gerichte begeleiding.”

‘Vrijwilligers kunnen met luisterend oor niet voldoen aan hulpverleningsbehoefte’

Zorgelijk

De vrijwilligers van de Luisterlijn moedigen mensen zo nodig aan om psychische hulp te zoeken. Praten over een psychisch probleem is vaak al een hele stap, om maar te zwijgen over daadwerkelijk zoeken naar hulp. De Luisterlijn vindt de voorgenomen sluitingen daarom extra pijnlijk. Psychische problemen verergeren bij mensen die niet direct geholpen kunnen worden en dus nog langer moeten wachten op een behandeling. De nu al aanzienlijke wachtlijsten zullen alleen maar verder toenemen en dus zal de drempel om voor het eerst hulp te zoeken alleen maar groter worden.

De Luisterlijn 

Voor een luisterend oor en een goed gesprek per telefoon, 24/7.

Bel : 088 0767000 

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 1735 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail