6 november 2019 – Hoe kunnen marketing en innovatie bijdragen aan een betere integratie van e-mental health in de GGZ? Mensen met psychische problemen kunnen sneller grip krijgen op hun leven als zij gebruik maken van digitale toepassingen en interventies. Hoe zorgen we dat zij hiervan ook ech…