Accreditatie voor KR8, herstelprogramma voor mensen met psychosegevoeligheid

Facebooktwitterlinkedinmail

17 december 2021 – Het terugdringen van klinische opnames en verbeteren van ambulante zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen is één van de speerpunten van het huidige GGZ-beleid. De relevantie daarvan is hoog, zowel vanuit het streven naar kostenbeheersing, als vanuit maatschappelijk oogpuntGGZ-verpleegkundigen, die dagelijks werken met deze kwetsbare doelgroep, erkennen deze noodzaak en zien de toegevoegde waarde die het KR8-programma daarbij biedt. Nurse Academy GGZ, dat de nascholing voor verpleegkundigen verzorgt, heeft KR8 daarom deze maand opgenomen als leermodule in haar geaccrediteerde nascholingsprogramma. 

KR8 (Kracht) is een herstelgericht programma voor mensen met psychosegevoeligheid dat in Nederland sinds enige tijd in een toenemend aantal GGZ-instellingen wordt aangeboden als onderdeel van de behandeling. Vermindering van terugval en heropname, het ontwikkelen van het persoonlijk herstelplan en waar mogelijk uitstroom naar een lager niveau van zorg waren voor deze instellingen motieven om te starten met het programma. Ook de hoge medewerkers-tevredenheid van psychiaters, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers droegen vaak bij aan het besluit. 

Het programma is gebaseerd op de unieke KR8-methode waarbij verschillende effectieve interventies in een logische onderlinge samenhang methodisch, gestructureerd en groepsgewijs wordt aangeboden. De wekelijkse groepsinterventie onderscheidt zich door de methodische, gestructureerde wijze waarin voor herstel relevante programma-onderdelen zijn geïntegreerd. Psycho-educatie, terugvalpreventie-, crisis- en herstelplan, shared decision making, gezond leven en werk zijn voorbeelden van onderdelen die deelnemers helpen bij het ontwikkelen van hun persoonlijk KR8-plan. Gecertificeerde KR8-programmabegeleiders uit de instellingen – veelal verpleegkundigen – leiden de groepen met behulp van het online KR8-platform, werkboeken, video’s en animaties. Ook familie en naasten worden nadrukkelijk betrokken. Gevarieerde  groepsactiviteiten en een gezamenlijke lunch maken deel uit van het programma. 

KR8 onderscheidt zich daarnaast door de brede wetenschappelijke onderbouwing. Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat met het herstelprogramma KR8 het aantal klinische opnamedagen van mensen met psychosegevoeligheid met maar liefst 56% kan worden verminderd. Deze resultaten zijn niet alleen opvallend positief, ze komen ook nagenoeg overeen met de resultaten uit Engels en Duits onderzoek.

Patiënten die deelnamen aan het KR8-programma waren gemiddeld 19,4 dagen (56%) minder opgenomen dan patiënten die de standaard FACT-behandeling kregen aangeboden. Naast dit statistisch significante verschil werden tijdens het onderzoek ontroerende verhalen opgetekend van deelnemers, die een dramatische verbetering doormaakten dankzij KR8. Deze uitkomsten laten zich niet vangen in harde cijfers, maar zijn daarom niet minder waardevol, aldus onderzoeker Mark de Jong.

Bovendien werden in de controlegroep 9 gedwongen opnames genoteerd versus 0 gedwongen opnames in de FACT-plus groep. De aantallen zijn te klein om een statistische analyse op los te laten, maar het verschil is klinisch zeker relevant.

Vertaald naar kosten leverde het KR8-programma in het Nederlandse onderzoek een netto kostenbesparing op van ongeveer 4000 euro per patiënt. Als naar kosten van klinisch verblijf werd gekeken, was de besparing met het KR8-programma ongeveer 7100 euro per patiënt.

Voor meer informatie: www.KR8nederland.nl, of klik hier voor de korte animatie.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2233 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail