15 juni 2016 – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wil een einde aan ongelijke toegang tot jeugdhulp. De NVvP reageert hiermee op de KidsRights Index 2016 die vandaag is verschenen.  Uit de publicatie van Internationale kinderrechtenstichting KidsRights en de Erasmus Universiteit blijkt dat Nederland van een tweede plaats naar de 13e plaats in de wereldranglijst is gezakt. Als één van de…