29 april 2019 – De NVvP en GGZ Nederland vinden het beiden belangrijk het werkplezier van de professionals te vergroten en de continuïteit van de 7X24 uurs ggz in Nederland te waarborgen. Daarom trekken zij hierin samen op en hebben een intentieverklaring opgesteld. Uitgangspunt voor de verklaring is het behoud van goede patiëntenzorg. Kernpunten zijn inspraak van en…