vergroening , groene omgeving, groene psychiatrie, buiten werken, buitenlucht, groen, de groene ggz, groene ggz, natuur, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid , natuur

11 oktober 2021 – Groen is belangrijk voor je mentale gezondheid. Met de toenemende verstedelijking hebben stadsbewoners minder toegang tot groen. Tegelijk is in de afgelopen 15 jaar het aantal Europeanen met mentale problemen met 16% toegenomen. Dat is een punt van zorg. Sjerp de Vries, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, is voorzitter van een werkgroep…

vergroening , groene omgeving, groene psychiatrie, buiten werken, buitenlucht, groen, de groene ggz, groene ggz, natuur, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid , natuur

10 september 2021 – Met een goed bezochte en inspirerende kick-off bijeenkomst kreeg het initiatief De Groene GGZ een prachtige start. Vertegenwoordigers van veertien GGZ-instellingen, Groene Voorlopers in de Groene GGZ, informeerden elkaar over vergroeningsinitiatieven en wisselden ideeën uit voor nieuwe stappen in het vergroeningsproces. De ideeën en suggesties omvatten onderwerpen als het actief betrekken van…

12 maart 2019 – Een steeds groter deel van de wereldbevolking leeft nu in steden, en de Wereldgezondsorganisatie (WHO) schat dat wereldwijd meer dan 450 miljoen mensen kampen met psychische problemen. Mogelijk is er een link tussen beide, stelt nieuw onderzoek van de Deense Universiteit van Aarhus. Op basis van satellietgegevens tussen 1985 en 2013…

11 mei 2017 –Mensen die in een groene omgeving wonen, zijn geestelijk gezonder en hebben een kleinere kans op vroegtijdig overlijden omdat zij minder stress ervaren of dat sneller kwijt raken als zij meer tijd doorbrengen in het groen. Dit concludeert Magdalena van den Berg in haar promotieonderzoek in vier Europese steden naar het verband…

27 november 2015 – Een groenere woonomgeving gaat gepaard met een lagere kans op ADHD bij kinderen. Die conclusie valt indirect te trekken uit het feit dat kinderen in een groenere omgeving wonen minder vaak een ADHD-middel, zoals Ritalin, gebruiken. Opvallend is dat deze samenhang alleen bestaat in minder welgestelde buurten. Dat blijkt uit onderzoek…