21 april 2016 – Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Tanamal (PvdA) over ggz-behandelingen waar patiënten geen baat bij hebben. 1 Wat is uw reactie op het onderzoek van Stichting benchmark geestelijke gezondheidszorg (ggz), waaruit blijkt dat één op drie patiënten geen baat heeft bij hun ggz-behandeling voor een depressie of angststoornis?  Hoe…