bekostiging, verkennend gesprek, jeugdautoriteit, restitutiepolis, langdurige zorg, bijstandsschuld, PGB, zorgkosten, basispakket, financiële problemen , budget, langdurige zorg, ggz, zorgprestatiemodel, dwangsom

17 juli 2023 – De gemeente Rotterdam haalde in 2019 een streep door een groot aantal verjaarde bijstandsschulden. Hoogleraar economie Pierre Koning onderzocht samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden en van Tilburg University of de arbeidsmarktuitkomsten en de mentale gezondheid van de huishoudens met schulden daardoor verbeterden. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse huishoudens…