doordecentralisatie beschermd wonen, welkome wijk, herstel in de wijk, Beschermd Wonen, Een Thuis voor Iedereen , wijkteams, vitale wijk, psycho-educatie, overlast, burenruzies, handhaving, avondklok, doorontwikkeling, sociaal domein, wijkteams

14 oktober 2022 – Er is nog veel onbekendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale ‘Welkome Wijk’ bewustwordingsbijeenkomsten van MIND brengen daar verandering in. In de bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid, wordt bewustwording vergroot en staan wijkbewoners stil bij (hun) vooroordelen. Wat maakt deze bijeenkomsten zo effectief?…

samen beslissen, mentaal fit, suicidepreventietraining gatekeeper,, onafhankelijke clientondersteuning

14 oktober 2022 – Zeventig procent van de Nederlandse zorgverleners en zorggebruikers vindt aandacht voor Samen Beslissen belangrijk. Bij zorggebruikers is daarnaast een voorzichtige, positieve ontwikkeling richting meer Samen Beslissen te zien. Bij zorgverleners is dit helaas nog niet het geval.  Naast aandacht, is daarom het faciliteren en stimuleren van Samen Beslissen in de praktijk…

14 oktober 2022 – Maandag 10 oktober, op World Mental Health Day, organiseerde MIND in theater Mimik in Deventer samen met NVZH (Nederlandse Verening voor Zelfregie en Herstel) een werkconferentie over ‘Mentale gezondheid in de toekomst’. Na de verrassende opening, die op afstand via een videoboodschap werd verricht door staatssecretaris Maarten van Ooijen, werd de…

Jaap van Weeghel Penning

5 oktober 2022 – Tijdens het Nationale Psychose Congres op 29 september jl. werd de eerste Jaap van Weeghel Penning uitgereikt aan José de Jager, vanwege haar baanbrekend werk op het gebied van seksualiteit en intimiteit bij cliënten met ernstige psychische aandoeningen. Andere genomineerden waren Paul de Bont en Tom van Wel. Deze eerste Penning…

tarieven

22 september 2022 – Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet. De NZa verwerkt deze stijging zo snel mogelijk voor de verschillende sectoren.  Verschillen per sector…

Chief Nursing Officer, Onbegrepen Gedrag in de Thuissituatie, richtlijn ggz en corona , decentralisatie, verpleeghuizen, sociaal domein, wijkteams, onbegrepen gedrag,

21 september 2022 – Mensen met onbegrepen gedrag, zoals psychotisch, angstig, geagiteerd of apathisch gedrag, wonen steeds langer thuis. Wijkverpleegkundigen en verzorgenden spelen een grote rol in de dagelijkse zorg van mensen met onbegrepen gedrag. Uit de Knelpuntenanalyse Onbegrepen Gedrag in de Thuissituatie blijkt dat zij zich vaak onvoldoende toegerust  voelen om de juiste ondersteuning…

IZA, Integraal Zorgakkoord, IZA, CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

19 september 2022 –Vrijdag 16 september hebben VWS en de (meeste) partijen overeenkomst bereikt over het Integraal Zorgakkoord. Vereniging MIND Platform heeft 19 lidorganisaties en werkt samen met meer dan honderd cliënten-/naastenorganisaties en zelfregie-/herstelinitiatieven in Nederland.  De leden van de vereniging MIND stemden unaniem tegen het ondertekenen van het Integraal Zorgakkoord. MIND besloot daarom om  het IZA niet te…

zorginstituut, risicoverevening, CBS, zorguitgaven, Centrum voor Psychotherapie , ervaringsdeskundige werker, Zorginstituut Nederland , Deloitte , beleidskader, zorgkosten, resultaten ggz, zelfmoordpreventie, eigen risico, winst, zorgprestatiemodel, declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage,zorguitgaven,

19 september 2022 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het bezwaar afgewezenvan de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) tegen de tariefdifferentiatie voor de vrijgevestigde psychiater in het zorgprestatiemodel. De NZa is van mening dat de vastgestelde prestaties en tarieven de redelijke kosten van zorg dekken. Dit betekent dat de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische zorg…