langdurige ggz, regionale doorzettingsmacht , wachttijden ggz, versneller, zorg op maat, wachten wachtlijsten, wachttijden, jeugdzorg

7 augustus 2020 – De afgelopen maanden hebben een aantal zorgaanbieders en Coöperatie VGZ actief samengewerkt aan het toegankelijk en toekomstbestendig houden van de ggz-zorg. Met een ‘transfertafel’ werd ingezet op het verkorten van wachttijden. Die richtte zich op een groep patiënten die verzekerd zijn bij VGZ en kampt met veelvoorkomende aandoeningen (CMD) zoals angst,…