bewegen, mentale gezondheid en sociaal gedrag, mentale gezondheid, sociaal gedrag, ovv-rapport, Silly Little Walk , cognitieve gedragstherapie

5 mei 2022 – Hoogleraar Neurobiologie Martien Kas van de Rijksuniversiteit Groningen is recent een onderzoek gestart naar mentale gezondheid en sociaal gedrag binnen Lifelines. Kas gebruikt een smartphone-app genaamd Behapp om zo accuraat mogelijk te meten hoeveel sociaal gedrag mensen vertonen. Met de resultaten van het onderzoek hopen Kas en andere wetenschappers in de toekomst…