8 september 2017 – Op dinsdag 5 september jl. hebben Ontdek Autisme en Stichting Empower een samenwerkingsovereenkomst getekend betreffende verdere optimalisering van de aangeboden dienstverlening. Zo gaat Ontdek Autisme zich specifiek richten op het aanbieden van trainingen. Aanvragen voor begeleidingen en andere ondersteuning worden doorverwezen naar Stichting Empower. Andersom zal Stichting Empower, behalve ‘Rots en…