28 februari 2018 – Ggz-instelling Parnassia Groep deelt gegevens van cliënten met behulp van Research Outcome Management (ROM). Dit is in strijd met een advies van staatssecretaris Paul Blokhuis. Het bericht over het delen van gegevens door Parnassia Groep staat in dagblad Trouw, zo meldt Zorgvisie. Het gaat om gevoelige behandelgegevens, waarvoor de ggz-instelling volgens…

23 juni 2016 – Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals hebben vandaag in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels…