onbegrepen gedrag, preventie, coalitieakkoord, suïcidepreventie. GZ-psychologen, controversieel, zorgstelsel, 113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

4 november 2023 –  De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen over de toewijzing van opleidingsplaatsen in de ggz. Initiatiefnemer van deze motie was Joba van den Berg (CDA). Hiermee wordt de verdeelsleutel van ggz-opleidingsplekken aangepast. De voorkeur van Van den Berg gaat uit naar meer opleidingsplekken bij ggz-aanbieders die meedoen met crisisdiensten, hoogcomplexe…