hervormingsagenda jeugd, herstellen, vrouwen, antipsychotica , meisjes,, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdhulp, jeugd, jeugdzorg motiverende gesprekstechnieken,

5 december 2023 – Tussen juni en oktober 2023 heeft de Nationale Jeugdraad (NJR) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Hervormingsagenda Jeugd getoetst aan de leefwereld van jongeren. De NJR heeft daartoe 648 jongeren in de leeftijd van 12 tot 29 jaar gesproken via een vragenlijst en dialoogsessies. De consultatie…