>23 februari 2017 – Depressieve klachten lijken te verminderen door een tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur, zo meldt eoswetenschap.eu. Zes weken na de behandeling vertoonden de behandelde patiënten minder depressieve symptomen dan de mensen in de placebogroep. Blootstelling aan warmte activeert gebieden in de hersenen die geassocieerd zijn met plezier en positieve emoties. Dat was al bekend…