11 december 2015 – De moderne variant van elektroconvulsietherapie blijkt niet nog effectiever tegen ernstige depressies dan de gangbare variant van deze behandeling. Bij de nieuwe variant wordt gebruik gemaakt van kortere, smallere, stroompulsen. Omdat beide methoden evenveel cognitieve bijwerkingen hebben, verdient de huidige variant de voorkeur. Dat blijkt uit de promotieonderzoeken van psychiater Harm-Pieter…