22 november 2017  – In 2016 werd aan eigen bijdragen voor alle medicijnen in Nederland in totaal 39 miljoen betaald. Mensen met ADHD namen hiervan volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen 22,4 miljoen voor hun rekening.  ADHD-medicatie gebruikers draaiden dus op voor 57,4% van alle eigen bijdragen. Is het redelijk dat max 5% van de bevolking…