onbegrepen gedrag, preventie, coalitieakkoord, suïcidepreventie. GZ-psychologen, controversieel, zorgstelsel, 113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

10 juni 2020 – Maandag debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Paul Blokhuis over de ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie. Kamerleden waren met name kritisch over het plan van aanpak hoogcomplexe ggz. Vanwege de corona-ontwikkelingen kreeg de Tweede Kamer pas nu de gelegenheid met staatssecretaris Blokhuis in debat te gaan over het in maart gepresenteerde plan…