2 0november 2014 – In een artikel van Jackie June ter Heide van Stichting Centrum ’45 verheldert zij wat er onder complex trauma en complexe PTSS verstaan wordt, om zo bij te dragen aan een meer gefundeerd gebruik van deze termen. Er bestaat onder clinici veel onduidelijkheid over wat de concepten complex trauma en complexe…