17 maart 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over een oplossing voor het probleem als iemand maximaal 365 dagen onafgebroken dagen verblijf afnam in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz). Conform de Zorgverzekeringswet (Zvw) kon een patiënt tot en met 2014 maximaal 365 dagen onafgebroken dagen verblijf afnemen in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg…