vluchteling

28 april 2020 –  Psychotische stoornissen, waarbij een patiënt lijdt aan hallucinaties of wanen, komen veel vaker voor onder etnische minderheden in westerse landen, zo bleek al uit eerdere onderzoeken. Tot het onderzoek van epidemioloog Hannah Jongsma was de oorzaak hiervan echter onduidelijk, zo meldt Trouw.  Het viel Hannah al op dat  psychose onder Marokkaanse mannen…

afbouwen, antidepressiva

21 februari 2020 – Antipsychotica hebben vaak een rol bij de behandeling van psychose. Maar kan een behandeling zonder antipsychotica ook? Mag je bij psychose wettelijk kiezen voor behandeling zonder antipsychotica? Daarover gaat het nationaal debat dat PsychoseNet in samenwerking met stichting Sympopna 6 november 2020 organiseert. Antipsychotica hebben vaak een rol bij de behandeling…

12 juni 2019 – Psychotische stoornissen ontstaan omdat sommige mensen een genetische gevoeligheid hebben voor bepaalde risicofactoren voor het ontwikkelen van die stoornissen, zoals cannabisgebruik en traumatische gebeurtenissen. Oftewel: ‘nature’ maakt sommige mensen gevoelig voor ‘nurture’. Over die hypothese bestond binnen de psychiatrie brede consensus, maar het bewijs ontbrak. In een groot Europees onderzoek, geleid…

31 mei 2019 – Drie kwart van de in totaal bijna honderdduizend patiënten met een psychose in Nederland krijgt niet de psychotherapie die zij volgens specialisten nodig hebben. Ook medicatie wordt niet volgens de voorgeschreven richtlijnen verstrekt, schrijft de Volkskrant op basis van een vrijdag verschenen rapport ‘Praten naast pillen’, zo meldt NU.nl. Aan het…

3 mei 2019 – Psychose is voor de meeste mensen nog steeds een onbekende en onbegrepen aandoening, hetgeen helaas leidt tot veel vooroordelen en stigmatisering. Om hier verandering in te brengen, vragen mensen over de hele wereld op 24 mei aandacht voor psychose: Psychose Awareness Day! Meer aandacht en bekendheid voor psychose kan vooroordelen verminderen,…

2 april 2019  – Een psychose wordt niet per se veroorzaakt door trauma, maar uit onderzoek blijkt wel dat het meemaken van een trauma de kans op een psychose flink vergroot. Met trauma bedoelen we dat je nare dingen meemaakt of hebt meegemaakt, waar je in het dagelijks leven last van houdt. Vaak wordt bij…

22 maart 2019 – Lancet Psychiatry publiceerde op 20 maart enkele resultaten van een Europese studie (EU-GEI) over het gebruik van cannabis en de kans op psychoses. Dit onderzoek is uitgevoerd in Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland en Nederland. De deelnemende centra in Nederland waren GGZ Rivierduinen (Duin- en Bollenstreek, Midden-Holland), Arkin en AMC in Amsterdam….

19 maart 2019 – Psychose kenmerkt zich, naast positieve symptomen (o.a. wanen en hallucinaties) en negatieve symptomen (o.a. vervlakt affect), door problemen in het sociale domein. Imke Lemmers-Jansen onderzocht sociale interacties op gedrags- en hersenniveau bij jongeren met een eerste psychose en jongvolwassenen met een klinisch hoog risico op het ontwikkelen van psychose. Ook onderzocht…

2 januari 2018 – Vanaf 1januari 2019 gaat de vereniging Ypsilon verder onder de naam MIND Ypsilon. Daarmee is Ypsilon de eerste landelijke lidorganisatie van het Landelijk Platform Psychische Gezondheid die deze keuze maakt. De ledenraad van Ypsilon nam het besluit tot naamswijziging enkele maanden geleden omdat ze verwacht dat het voor Ypsilon, en voor haar…

12 juli 2018 – Het Zorginstituut gaat 2 zorgtrajecten uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verder onderzoeken op mogelijkheden voor verbetering. Dit verdiepend onderzoek richt zich op concrete aanbevelingen voor verbetering van de zorgtrajecten Psychose en Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Deze onderwerpen zijn gekozen op basis van een systematische analyse van de GGZ, met inbreng…