stemmingsstoornissen, hersenatlas, psychische stoornis, , kleine hersenen, hersenbank, brein, hersennetwerk, hersenen trainen,brein,breinstimulatietechniek , brein, serotoninespiegels, cognitieve wetenschappen, brein, stress, immuuncellen, antibiotica, ADHD, diepe hersenstimulatie, hersenstimulatie, darmen hersenen, brein, erik scherder

3 februari 2024 – In een baanbrekend onderzoek hebben UvA-wetenschappers zich gebogen over de vraag hoe ons zicht wordt beïnvloed door gebeurtenissen in andere zintuiglijke modaliteiten, zoals het gehoor, en door lichaamsbewegingen. Het onderzoek, gepubliceerd in Nature Neuroscience, betekent een belangrijke vooruitgang op het gebied van neurowetenschappen, doordat het laat zien hoe signalen uit andere…