18 januari 2019 – Door Charlotte Boonstra (MST-PSB supervisor) en Aurelie Lange (Principal Investigator) van de Viersprong is onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van behandeling problematisch seksueel gedrag (MST-PSB). Hiervoor werden onder andere ROM-gegevens gebruikt. Er is een interessant en wetenswaardig artikel over gepubliceerd. Het artikel beschrijft de behandelresultaten van de MST-PSB (Multisystemic…