15 juni 2017 – Een vraag die regelmatig gesteld wordt, is vanaf wanneer organisaties precies moeten voldoen aan de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt vanaf 25 mei 2018. Dat betekent dat organisaties vanaf die datum moeten werken volgens de nieuwe Europese privacywet. GGZ Nederland en de Autoriteit Persoongegevens (AP)…