21 april 2016 – Mensen die floreren zijn veerkrachtig en beschikken over geestelijk kapitaal om overeind te blijven in onze competitieve samenleving. Ze zijn niet alleen gelukkiger, zij zijn bijvoorbeeld ook productiever, verzuimen minder vaak van hun werk en hebben minder risico op psychische stoornissen. Recentelijk bevolkingsonderzoek van het Trimbos-instituut liet zien dat circa tweederde…