smetvrees, social media, naasten, naastenapp, Positieve psychologie, bipolaire stoornis, kindertelefoon, online kindermisbruik, depressielijn, Grow It! app, MIND Korrelatie, de luisterlijn, kindertelefoon, zelfmoordpreventie, keuzehulpen, app, de kindertelefoon, ggz-appwijzer, wacht @ctief, wachtlijsten

17  september 2023 – UT-promovendus Bart Geerling ontwikkelde een app die mensen met een bipolaire stoornis helpt om stressvolle gebeurtenissen beter op te vangen. De app biedt deze mensen oefeningen uit de positieve psychologie en draagt bij aan het welbevinden van deze.  Mensen met een bipolaire hebben afwisselend depressieve, extreem energieke en stabielere perioden. Deze…

21 april 2016 – Mensen die floreren zijn veerkrachtig en beschikken over geestelijk kapitaal om overeind te blijven in onze competitieve samenleving. Ze zijn niet alleen gelukkiger, zij zijn bijvoorbeeld ook productiever, verzuimen minder vaak van hun werk en hebben minder risico op psychische stoornissen. Recentelijk bevolkingsonderzoek van het Trimbos-instituut liet zien dat circa tweederde…