23 april 2017 – Kinderen met een oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) of antisociale gedragsstoornis (CD) hebben een verhoogd risico op toekomstig probleemgedrag, zoals: vroegtijdig verlaten van school, delinquentie, werkeloosheid en angst, depressie en andere psychiatrische problemen. Het promotieonderzoek van Jantiene Schoorl – uitgevoerd aan de afdeling Orthopedagogiek – toont aan dat deze kinderen een heterogene…