stemmingsstoornissen, hersenatlas, psychische stoornis, , kleine hersenen, hersenbank, brein, hersennetwerk, hersenen trainen,brein,breinstimulatietechniek , brein, serotoninespiegels, cognitieve wetenschappen, brein, stress, immuuncellen, antibiotica, ADHD, diepe hersenstimulatie, hersenstimulatie, darmen hersenen, brein, erik scherder

25 maart 2024 – Het Institute for Chemical Neuroscience (iCNS) ontvangt in het kader van het programma Zwaartekracht 23,23 miljoen euro van het kabinet. Inzet is de ontwikkeling van een ‘hersenatlas’ van psychiatrische symptomen. Die moet de weg vrij gaan banen om de diagnose en behandeling te verbeteren van neuropsychiatrische hersenaandoeningen zoals depressie, frontotemporale dementie…