Zware gevallen GGZ moeten in AWBZ blijven

Facebooktwitterlinkedinmail

van rijn

Mensen met zeer zware ggz-problematiek moeten ook na de decentralisatie van de langdurige zorg toegang blijven houden tot de AWBZ. Dat stellen het Landelijk Platform GGZ en Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, in een brandbrief aan staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA, Sociale Zaken)

Onderschatting
Volgens de organisaties hebben gemeenten onvoldoende kennis van de GGZ. ‘Gezien onze huidige ervaringen met gemeenten hebben wij onvoldoende vertrouwen dat zij de kennis en affiniteit hebben om deze nieuwe taak uit te voeren’, schrijven ze aan Van Rijn. ‘Dit geldt voor de kennis van de ggz in het algemeen, maar eens te meer voor kennis van zeer ernstige ggz-problematiek. Gemeenten kunnen in het algemeen deze problematiek en de reikwijdte voor naasten en de omgeving onvoldoende inschatten. Onderschatting dreigt.’

Onlogisch en onverantwoord
Als Van Rijn niet tegemoet komt aan de oproep van de twee organisaties, is er veel voor nodig om de zorg voor langdurig zieken goed te regelen. Ze spreken van een ‘onlogische en onverantwoorde keuze’ gaat. De lijst met voorwaarden die de organisaties stellen, is lang. Zo moet Van Rijn waarborgen dat genoemde kennis en vaardigheden bij gemeenten regelmatig getoetst worden. Ook moet hij ervoor zorgen dat samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer verplichtend wordt en moet hij de prikkels wegnemen die bij gemeenten of zorgverzekeraars tot afwentelgedrag kunnen leiden.

Acties
De organisaties willen met Van Rijn in gesprek blijven, maar waarschuwen wel voor acties. ‘De zorgvuldigheid gebiedt ons wel te zeggen dat wij ons vrij voelen om parallel hieraan acties te ondernemen om de overheveling naar Zvw en Wmo (gedeeltelijk) te voorkómen.’

Bron: binnenlandsbestuur.nl 

Dit bericht is 2853 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail