Zorgvraagzwaarte ggz zichtbaar in DBC-systeem

Facebooktwitterlinkedinmail

DBC

Vanaf 2014 is het mogelijk om de zorgvraagzwaarte van een behandeling in de ggz op de factuur zichtbaar te maken. De komende release van het DBC-pakket ggz voor 2014 , RG14b, is speciaal hiervoor beschikbaar gesteld. Naast een aantal kleine correcties, is het zichtbaar maken van zorgvraagzwaarte bij een aantal diagnosen onderdeel van deze release. De NZa moet de release nog beoordelen en vaststellen.

Met de voorgenomen aanpassing wordt het mogelijk om de zorgvraagzwaarte van een behandeling in de ggz op de factuur zichtbaar te maken. Bij zorgvraagzwaarte is een koppeling gemaakt tussen diagnose en een aantal patiëntkenmerken die het mogelijk maken om de zwaarte van de zorgvraag beter in te schatten. Op basis van deze elementen is een zorgvraagzwaarte-indicator ontwikkeld. Deze indicator is ontwikkeld in opdracht van GGZ NL en ZN, mede op basis van analyses door DBC-Onderhoud met DIS-data. Door de verschillen in zorgvraagzwaarte in het  DBC-systeem mee te nemen, krijgen zorgaanbieders en zorgverzekeraars een beter inzicht  in de zorgvraag van patiëntengroepen. Het vernieuwde  DBC-pakket haakt hiermee aan bij het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord ggz 2013-2014. Hierin zijn afspraken gemaakt over het introduceren  van zorgvraagzwaarte ten behoeve van de zorgin- en verkoop.

De meeste wijzigingen zijn ook voor het DBBC-systeem van de forensische zorg (fz) van toepassing. Om die reden wordt ook voor de fz een update-release (RF14b) uitgeleverd. De DBC-pakketten liggen voor ter vaststelling door de NZa op 12 november. Bij positief besluit worden ze medio november gepubliceerd op de website van DBC-Onderhoud.

Bron: dbconderhoud.nl 

Dit bericht is 3545 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail