Zorgverzekeraar CZ gaat selectief inkopen in de GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

cz

CZ sluit voor 2015 voor behandeling van ernstige eet– of persoonlijkheidsstoornissen alleen nog contracten met zorgverleners die voldoen aan de kwaliteitseisen die CZ na overleg met de patiëntenvereniging en experts stelt.

CZ kwam in 2010  voor het eerst met een set kwaliteitseisen voor borstkankerzorg om transparantie en kwaliteit van deze specialistische behandeling te bevorderen.  Er volgden kwaliteitssets voor andere aandoeningen en nu dan ook voor het eerst voor aandoeningen behandeld in GGZ.  In de GGZ loopt de ontwikkeling van veldnormen achter op die in de medisch specialistische ziekenhuiszorg. Ook op het gebied van kwaliteitsindicatoren en bijbehorende data is de GGZ nog niet zo ver.

Benchmark

Zorgverzekeraars hebben een verantwoordelijkheid voor het bevorderen van kwaliteit en doelmatigheid van zorg.    CZ heeft vorig jaar een kwaliteitsbenchmark ontwikkeld waarvoor een aantal indicatoren is geselecteerd op basis waarvan de GGZ-zorgaanbieders zijn vergeleken. Als vervolg hierop zijn gesprekken met de patiëntenvereniging (LPGGZ), het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen en de Nederlandse Academie Eetstoornissen gevoerd die mede hebben bepaald welke indicatoren volgens CZ van doorslaggevend belang zijn om selectief inkopen mogelijk te maken. Tevens is een expertvalidatie uitgevoerd door de vragenlijst om deze indicatoren uit te vragen te toetsen bij enkele experts op deze vakgebieden.

Van benchmark naar selectief inkopen

De benchmark vormde het startpunt voor de ontwikkeling van het selectieve inkoopmodel. Vorig jaar heeft CZ een eerste stap gezet met een kwaliteitsuitvraag bij de aanbieders en CZ heeft nu voor het tweede jaar een kwaliteitsuitvraag gedaan. Vanaf 2015 gaat CZ zorgaanbieders die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen ook niet meer contracteren voor de behandeling van deze aandoeningen. CZ heeft gekeken naar kwaliteitsindicatoren, structuurindicatoren en patiëntervaringen. Denk daarbij aan behandelplanning, indicatiestelling, somatische screening, suicide preventiebeleid, nazorg en of er een multidisciplinair team is, wie hoofdbehandelaar is en hoeveel patiënten er behandeld worden. Ook patiëntervaringen worden meegenomen.

Beste zorg

Voor eetstoornissen krijgen negentien aanbieders in 2015 geen contract meer omdat zij niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.  Negenendertig aanbieders krijgen wel een contract. Daarvan zitten er zes in de categorie beste zorg. Bij complexe persoonlijkheidsstoornissen krijgen zeventig aanbieders in 2015 geen contract. Honderd aanbieders krijgen wel een contract en daarvan ontvangen er twaalf het predicaat ‘beste zorg’.

Op de site is de prestatielijst van zowel eetstoornissen als persoonlijkheidsstoornissen te vinden.  Ook is daar website meer informatie te vinden over de criteria. Voor persoonlijk advies over onder meer kwaliteitsverschillen kunnen verzekerden terecht bij de adviseurs  van CZ Zorgservice, tel. (013) 5949110.

Bron: cz.nl 

Dit bericht is 2065 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail