Zorgstandaarden GGZ op Meerjarenagenda Zorginstituut

Facebooktwitterlinkedinmail

kwaliteit, toezicht

9 oktober 2015 – De komende twee jaar ontwikkelt het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz nieuwe zorgstandaarden voor minimaal 80% van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. Op dit moment zijn dat 18 zorgstandaarden en 24 generieke modules. De ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden van het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz wordt opgenomen in de Meerjarenagenda van Zorginstituut Nederland.

Zorgstandaarden, generieke modules én implementatie
Naast het ontwikkelen van zorgstandaarden voor specifieke aandoeningen werkt het Netwerk – dat in het najaar van 2013 werd opgericht door het Landelijk Platform GGz, het NIP en de NVvP in het verlengde van het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGz – ook aan een reeks generieke modules die in meerdere zorgstandaarden kunnen worden gebruikt. Ook wordt nu al nagedacht over de implementatie, zodat de zorgstandaarden straks daadwerkelijk landen in de praktijk. Bijvoorbeeld in de onderwijscurricula van zorgopleidingen.

Jeroen Muller, voorzitter van het bestuur: ‘Het Netwerk legt in haar programma de focus op het (door)ontwikkelen van multidisciplinaire, hoogwaardige en goed uitvoerbare kwaliteitsstandaarden voor de brede ggz. Het unieke van deze ontwikkeling is dat we dit samen met patiënten en directe naasten, zorgprofessionals en  zorgverzekeraars doen. De toevoeging aan het Meerjarenprogramma van Zorginstituut Nederland helpt ons grote stappen voorwaarts te zetten in de brede ggz. Soms door het ontwikkelproces breder inzichtelijk te maken of door te versnellen bijvoorbeeld door partijen bij elkaar te brengen, aan te jagen en waar nodig te bemiddelen.’

Meerjarenagenda
Onderwerpen kunnen op 2 manieren op de Meerjarenagenda (MJA) komen. Partijen kunnen Zorginstituut Nederland vragen een onderwerp op de MJA te zetten om het belang te onderstrepen. Of het Zorginstituut kan zelf besluiten iets op de MJA te zetten als partijen samen niet tot resultaten komen. De afweging voor dit specifieke geval is gebaseerd op de brief ‘Kwaliteit loont’. Zorginstituut Nederland gelooft daarnaast dat goede afspraken tussen relevante partijen in de zorg, geformuleerd in kwaliteitsstandaarden, een basis zijn voor kwaliteitsverbetering, dus om betere, gepastere zorg te leveren.

De Meerjarenagenda staat genoemd in de Zorgverzekeringswet en heeft daarmee een juridische basis. Indien partijen hun afspraken niet nakomen, heeft het Zorginstituut de mogelijkheid om doorzettingsmacht uit te oefenen. Als partijen op de afgesproken datum niet tot resultaat komen, kan het Zorginstituut zelf het initiatief overnemen een kwaliteitsstandaard en/of meetinstrument op te (laten) stellen. Het uitgangspunt is echter altijd dat partijen in de zorg zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en dat zij dat doen in samenspraak met andere relevante partijen.

Lees voor meer informatie op de website van Zorginstituut Nederland.

Bron: kwaliteitsontwikkelingggz.nl 

Dit bericht is 890 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail

Een reactie

Het is niet meer mogelijk te reageren