Zorgmedewerkers delen kennis over veilig ambulant werken

Facebooktwitterlinkedinmail

man-vrouw-ruzie

Op 3 en 5 februari wisselden ruim honderd zorgprofessionals tijdens regiosessies ervaringen uit over de veiligheidsrisico’s van ambulant werken.

Aandacht voor preventieve risico-inventarisatie en vroegsignalering kan mogelijke agressie van cliënten tegen zorgprofessionals helpen voorkomen.

Door de veranderingen in de langdurige zorg en de jeugdzorg werken steeds meer zorgprofessionals ambulant of alleen. Zij verlenen zorg aan mensen die nog zelfstandig wonen, maar wel intensieve zorg nodig hebben. Dit vraagt van medewerkers dat ze zich bewust zijn van hun veiligheid.

Paul van Aken, namens ActiZ stuurgroeplid van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ en medeorganisator van de regiosessies: “Medewerkers in de langdurige zorg komen vaker terecht in één-op-één-situaties met cliënten. Gelukkig is er veel kennis en ervaring aanwezig in de beroepsgroepen, zodat medewerkers kunnen zorgen dat ze goed voorbereid zijn”, aldus Van Aken.

Onvoorspelbare factoren

Actieplan Veilig Werken in de Zorg besteedt met haar programma ‘Duidelijk over agressie’ aandacht aan risicopreventie. Zo moet je je als zorgprofessional bewust zijn van onvoorspelbare factoren die bij huisbezoeken van invloed kunnen zijn op je eigen veiligheid. Vaak heb je niet alleen met de cliënt te maken, maar ook met zijn omgeving.

Paul van Aken: “Medewerkers beoordelen elke situatie op zich en nemen waar nodig preventieve maatregelen. Woont iemand in een probleemwijk? Wie roep ik te hulp als het nodig is? Neem ik een collega mee, of misschien zelfs een wijkagent?”

Checklist

Tijdens de regiosessies begin februari speelden de zorgprofessionals rollenspellen met acteurs en leerden ze werken met een checklist voor risico-inventarisatie. Er werden ook praktische tips uitgewisseld, zoals het delen van je agenda met je collega’s, het samenwerken met wijkagenten of wijkteams en het vastleggen van risicofactoren in signaleringslijsten en cliëntendossiers. Zorgorganisaties kunnen zelf hun agressiebeleid invulling geven door in dit kader bijvoorbeeld convenanten te sluiten met de regionale politie.

Regiosessies

De regiosessies ‘Risico’s van ambulant en alleen werken’ zijn onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. In maart staan nieuwe sessies gepland over een ander thema rondom veilig werken.

Bron: zorgkrant.nl 

Dit bericht is 4705 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail