Ziekenhuizen in Zeeland stoppen met acute GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail
psychiatriezorgsaam2_8F27ECBB343B0D4AC1257E990023E8CA_2
12 augustus 2015 – De Zeeuwse Ziekenhuizen ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen in Terneuzen en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes sluiten eind dit jaar hun PAAZ-afdelingen. Emergis, de GGZ-aanbieder in die provincie, neemt alle acute psychiatrie over. Dit laten de zorginstellingen en CZ Zorgverzekeringen weten in een gezamenlijk bericht, zo melden Zorgvisie en Emergis. 

Het lukt de ziekenhuizen niet om hun PAAZ-afdelingen kostendekkend te draaien. Verder is de herinrichting van de psychiatrische zorg deel van het rapport van de Commissie Slenter (Pdf) dat met de slogan “Van harte beterschap” op 7 juli is aangeboden aan Minister Schippers.

Wat de reorganisatie voor de in totaal 50 medewerkers betekent is nog niet bekend. De plannen zijn voorgelegd aan de Ondernemingsraden, medische staven en cliëntenraden. Zeshonderd patiënten werden door deze afdelingen jaarlijks opgenomen.

Meer concreet betekent dit voor de Zeeuwse patiënten na 1 januari 2016 het volgende:

Patiënten met lichte psychische klachten kunnen, net als nu, gebruik maken van basiszorg in de wijk, bijvoorbeeld bij de huisarts, praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz) en basis-ggz-aanbieders.

Patiënten met matige tot ernstige psychische klachten kunnen voor poliklinische ambulante behandeling, deeltijdbehandeling of dagbehandeling terecht bij de afdeling psychiatrie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Vlissingen, bij Emergisin o.a. Terneuzen en Kloetinge, en bij andere ggz-aanbieders.

Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen kunnen voor ambulante zorg, net als nu, terecht bij de zogenaamde Functional Assertive Community Treatment (FACT)-teams in hun eigen regio. Deze zorg breiden we uit met intensieve opname-vervangende of opname-verkortende thuisbehandeling.

Patiënten met psychiatrische aandoeningen die klinische behandeling nodig hebben en patiënten die een crisisopname nodig hebben, al dan niet gedwongen, worden nu opgenomen bij de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het ADRZ in Vlissingen, bij de PAAZ van het Regionaal geestelijk gezondheidszorgcentrum Zeeuws-Vlaanderen (Rgc) in Terneuzen en bij Emergis in Kloetinge. De PAAZ in Terneuzen en Vlissingen sluiten per 31 december 2015. Vanaf 1 januari 2016 gebeuren die opnames alleen nog bij Emergis in Kloetinge. Bij Emergis zijn daarvoor open en gesloten afdelingen, waaronder gespecialiseerde afdelingen voor bijvoorbeeld autisme en eetstoornissen. Ook komen in 2016 een Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR) en een High & Intensive Care (HIC) beschikbaar bij Emergis in Kloetinge. De HIC biedt acute en (hoog) intensieve zorg voor mensen bij wie veiligheid en bescherming in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft.

Patiënten met zowel psychische als lichamelijke klachten die worden opgenomen, komen nu op de zogenaamde MPU (Medisch Psychiatrische Unit) -afdeling van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes. Dat blijft zo en er wordt bekeken of het nodig is het aantal MPU-bedden uit te breiden.

 

Bron: zorgvisie.nl / emergis.nl 

Dit bericht is 1167 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail