WMCZ aangescherpt, positie cliëntenraden versterkt

Facebooktwitterlinkedinmail

clientenraaderikbrinkhorst

Voortgang wetgeving medezeggenschap cliëntenraden

Instemmingsrecht in plaats van verzwaard adviesrecht, verbetering financiering en verruiming enquêterecht. Dat zijn de verbeteringen die de minister en staatssecretaris binnen de huidige wet aankondigen.

Minister Schippers wil dat de positie van de clientenraden wordt versterkt. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) wordt aangescherpt. Het is een van de vele maatregelen die de minister voorstelt om ‘onbehoorlijk bestuur’ en ‘wanbeleid’ aan te pakken in haar brief Goed bestuur in de zorg aan de Tweede Kamer

De belangrijkste punten

De aanbiedingsbrief heeft betrekking op verschillende aspecten van het wetsvoorstel. De informatie over medezeggenschap vindt u onder Optimaliseren van checks en balances langs de weg van medezeggenschap (pagina 8 t/m 10) (pdf). De belangrijkste punten op het gebied van medezeggenschap:

  1. Medezeggenschap is zorgbreed – curatieve zorg, langdurige en ambulante zorg – van belang.
  2. Er wordt maatwerk mogelijk gemaakt zodat er naast de cliëntenraad ook een andere vorm van medezeggenschap kan worden ingericht (dit wel met wettelijke bevoegdheden conform de Wmcz). Zodoende wordt in de brief gesproken over een cliëntvertegenwoordigend orgaan in plaats van een cliëntenraad.
  3. Het kabinet laat momenteel onderzoek doen naar de ervaringen met de reikwijdte en (vernieuwende) vorm(en) van medezeggenschap in de huidige praktijk.
  4. Voor onderwerpen die de dagelijkse leefomgeving van cliëntenraden raken (zoals veiligheid, hygiëne, recreatiemogelijkheden en het opstellen van het zorgplan) komt een instemmingsrecht (is nu een verzwaard adviesrecht). Het instemmingsrecht is overigens geen vetorecht.
  5. De financiering van cliëntenraden wordt verbeterd (onder meer worden genoemd: faciliteiten, middelen voor reguliere werkzaamheden en scholingskosten)
  6. Het enquêterecht voor cliëntenraden wordt verruimd.
  7. De Inspectie (IGZ) gaat toezicht houden op de wettelijke verplichting van zorgaanbieders om medezeggenschap in te richten. De IGZ zal niet op individueel niveau tussen cliëntenraad en zorginstelling gaan treden, maar vooral gaan toezien of zaken geregeld zijn.

Volgens het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) heeft vooral het instemmingsrecht grote consequenties voor zorgaanbieders. “De bewijslast wordt eigenlijk omgedraaid. Zorgaanbieders zullen bij beslissingen altijd rekening moeten houden met de cliëntenraad. Voorheen kon een zorgaanbieder als hij volgens de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden een redelijk besluit had genomen en de cliëntenraad tegen was, toch voortgang boeken. Voortaan zal de commissie eerst nagaan wat de cliëntenraad ervan vindt en onderzoeken of zij een redelijk standpunt innemen”, aldus directeur Jasper Boele.

Verschillende wetsvoorstellen

De plannen voor wetgeving rond medezeggenschappen zijn de afgelopen jaren nogal eens gewijzigd. In eerste instantie was er sprake dat de Wmcz zou opgaan in de Wet cliëntenrecht zorg (Wcz). Begin 2013 werd besloten dat de Wcz niet door zou gaan. Regelingen rond medezeggenschap zouden worden ondergebracht in de wet Goed bestuur in de zorg. Nu is besloten dat ook dit wetsvoorstel niet doorgaat. Minister en staatssecretaris hebben gekeken wat er binnen de bestaande wet- en regelgeving mogelijk is om goed bestuur te bevorderen. Op grond daarvan stellen zij nu verbeteringen voor binnen de WMCZ.

De verbeterde positie van de cliëntenraad is onderdeel van een scala aan maatregelen die minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn nemen om ‘onbehoorlijk bestuur’ en ‘wanbeleid’ bij zorginstellingen aan te pakken.

Zo willen ze dat de zorgsector de verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders scherper gaat duiden. “Wij vinden dat de sector moet regelen dat bestuurders en toezichthouders hun onderlinge verantwoordelijkheden expliciteren, die in hun instellingsstatuten vastleggen en dat zij hun samenwerking jaarlijks evalueren.”

De wijzigingen in de Wmcz moeten nog besproken worden in de Tweede Kamer. De verwachting is dat ze pas halverwege 2016 doorgang vinden.

Bijlage
Download “Verslag schriftelijk overleg over brief Goed bestuur in de zorg”

PDF document | 58 pagina’s | 557 kB

Vergaderstuk | 22-01-2015

Bronnen: Skipr.nl/ hetlsr.nl/rijksoverheid.nl

Dit bericht is 4176 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail