WHO stelt Europees Actieplan Geestelijke Gezondheid vast

Facebooktwitterlinkedinmail

who

Vol inzetten op het bevorderen van geestelijke gezondheid en preventie. Een betaalbare geestelijke gezondheidszorg van goede kwaliteit zonder (financiele) barrieres die de toegang belemmeren. Waar mogelijk geleverd in de eerstelijn, waar nodig door gespecialiseerde voorzieningen. Dat zijn enkele kernpunten uit het European Mental Health Action Plan, die de ministers van Gezondheidszorg uit 52 lidstaten van WHO Europa op 19 september 2013 hebben vastgesteld.

In 2012 stelde de World Health Organisation (WHO) nog voor om geestelijke gezondheidszorg vooral te zien als een eerstelijns voorziening, georganiseerd door gemeenten. GGZ Nederland heeft sindsdien samen met het ministerie van VWS meerdere malen gereageerd op concept-teksten, waarbij zij de nadruk legde op de maatschappelijke baten van de ggz, voorkomen financiele drempels, de nut en noodzaak van gespecialiseerde voorzieningen en betekenisvolle indicatoren om de kwaliteit te blijven verbeteren.

Het Europese Actieplan erkent nu het belang van bovenregionale en gespecialiseerde voorzieningen en noemt expliciet verslavingszorg. De WHO stelt verder dat geestelijke gezondheidszorg voor kinderen per definitie een specialistische voorziening is die in nauwe samenwerking met andere vormen van hulpverlening moet worden geleverd.

Het vastgestelde Actieplan sluit heel goed aan bij Zorg Werkt 2.0 (2012), het bestuurlijk akkoord (2012) en de recent gepubliceerde Meerjarenvisie GGZ Nederland 2013 – 2020.

De tekst van het Europese actieplan en de resolutie staan in de bijlage.

Dit bericht is 2513 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail