Wetsvoorstel Langdurende zorg (Wlz) nu al verouderd

Facebooktwitterlinkedinmail
van rijn

Staatssecretaris Van Rijn heeft het wetsvoorstel Langdurende Zorg (Wlz) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze wet moet de Awbz vervangen en regelt de zorg voor mensen die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen en zeer langdurig 24-uurs nabije zorg nodig hebben. Het Landelijk Platform GGz constateert dat het wetsvoorstel bij aanbieding aan de Tweede Kamer al verouderd is.

Plek voor zwaarste groep ggz-cliënten

De Tweede Kamer heeft namelijk zelf unaniem een motie aangenomen dat in de Wlz ook een plek moet zijn voor de zwaarste groep ggz-cliënten. De consequenties van deze motie zijn nog niet in het wetsvoorstel verwerkt. Het Landelijke Platform GGz wacht nu op het moment dat de staatssecretaris bekend maakt hoe hij uitvoering aan de motie zal geven. Vervolgens zal hij het wetsvoorstel Langdurende Zorg moeten aanpassen. De tijd hiervoor is wel kort, want de Wlz zou per 1 januari 2015 van kracht moeten zijn. De vraag is of deze planning nog wel haalbaar is.

Het LPGGz zal in samenwerking met lidorganisaties het wetsvoorstel kritisch beoordelen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn:

  • Hoe is kwaliteit van zorg geborgd in de wet. En hoe krijgen ‘zo gewoon mogelijk leven’ en ‘ondersteuning bij persoonlijk herstel’ vorm in de nieuwe wet?
  • Is er voldoende aandacht voor de positie van familie en naastbetrokkenen
  • Wordt de toegang tot de Wlz goed geregeld. De drempel naar de Wlz mag niet te hoog zijn; anderzijds moet voorkómen worden dat cliënten te makkelijk naar de Wlz worden toegesluisd, omdat dat voor verzekeraars, gemeenten en/of zorgaanbieders financieel aantrekkelijk is.

Lees ook het persbericht van het ministerie van VWS en de reactie op de website van Ypsilon.

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 2545 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail