Wetsvoorstel Jeugdwet te weinig doordacht

Facebooktwitterlinkedinmail

alarmknop

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wil dat de Tweede Kamer pas een besluit neemt over de Jeugdwet als er meer duidelijkheid is over het budget, maatregelen die de continuïteit van zorg garanderen, de inkoop van jeugd-ggz en de rol van zorgverzekeraars daarin.

De snelheid waarmee de wetgeving nu ter hand wordt genomen, doet geen recht aan de belangen van kwetsbare kinderen en hun ouders, die gemoeid zijn met een ingrijpende stelselwijziging. Dit proces verdient een grotere mate van zorgvuldigheid. Dat schrijft de grootste beroepsvereniging van psychologen in een open brief aan de Tweede Kamer.

Tweede Kamer
Deze week behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Jeugdwet. Daarmee wordt een ingrijpende wijziging van het stelsel van zorg voor de jeugd voorgesteld. Als de wet wordt aangenomen, zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz en hulp aan kinderen met een beperking.

‘Beweging naar voren’
Het NIP vindt de beweging naar meer integrale en thuisnabije zorg positief. Het sluit goed aan bij de beweging die mede door het NIP in gang is gezet binnen het bestuurlijk Akkoord GGZ. Ook past deze ‘beweging naar voren’ bij de overtuiging van het NIP dat vroege inzet van kinder- en jeugdexpertise van psychologen loont. Dit vraag echter wel om vakbekwaamheid en expertise.

Kosteneffectief
De beschikbaarheid van hoog opgeleide professionals aan de voordeur lijkt duur, maar leidt op de lange termijn juist tot kosteneffectiviteit en snel handelen. Vroeg en zorgvuldig filteren van zorgvragen is niet gelijk aan vroeg of zwaar ingrijpen; het kan juist ook leiden tot de conclusie dat kort en licht begeleiden (samen met ouders en school) voldoende is. Aan de andere kant moet naast die vroege beschikbaarheid van hoogwaardige expertise wel de zekerheid bestaan dat bij ingrijpende problematiek direct (specialistische) zorg wordt ingezet.

Bron: psynip.nl 

Dit bericht is 2160 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail