Werkdocument Chronisch in de Basis GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

poh-ggz, basis ggz

Omdat er nog veel vragen zijn rond de doelgroep chronisch/EPA in de basis ggz is halverwege 2014 een werkgroep gestart die zich heeft beziggehouden met de vraag wanneer deze doelgroep overgedragen kan worden vanuit de gespecialiseerde ggz naar de Generalistische Basis GGZ, de huisartsenpraktijk en/of het sociale wijkteam.

De leden van de werkgroep hebben ervaringen uitgewisseld en zich gebaseerd op bestaande kennis en samenwerking met de huisarts en andere partners. Op basis hiervan is een werkdocument ontwikkeld met in- en uitstroom criteria.

Dit document is nadrukkelijk een werkdocument. De werkgroep wil de uitkomsten over een half jaar weer bezien om daar waar nodig bij te stellen. Het document bevat naast in- en uitstroomcriteria een helder overzicht van de verschillende echelons en de verwijsstromen (model verwijsstromen) dat het gesprek met partners op lokaal niveau kan ondersteunen.

Download werkdocument (Pdf)

Bron: ggz-connect.nl 

Dit bericht is 4715 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail