Welke voorwaarden gelden voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013?

Facebooktwitterlinkedinmail

geld-lenen

De algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 is afhankelijk van uw zorggebruik en de hoogte van uw inkomen. Eind 2014 betaalt het CAK de Wtcg over 2013 uit. Dit is de laatste uitbetaling van de Wtcg. De Wtcg is namelijk met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. In plaats daarvan gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden.

Voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

U moet in Nederland verzekerd zijn geweest voor ziektekosten in 2013.

Voor uw zorggebruik en inkomen gelden de volgende regels:

Inkomen

Uw (gezamenlijk) inkomen mag in 2011 niet hoger zijn dan:

 • € 24.570,- voor alleenstaanden
 • € 35.100,- voor (echt)paren.

Krijgt uw huishouden 2 of meer algemene tegemoetkomingen Wtcg? Dan geldt voor u een uitzondering. U raakt dan slechts 1 tegemoetkoming kwijt als uw (gezamenlijk) inkomen de inkomensgrens overschrijdt. Namelijk de hoogste tegemoetkoming. Als er sprake is van gelijke algemene tegemoetkomingen dan verliest u de tegemoetkoming van het oudste lid van uw huishouden.

Zorggebruik

Uw zorggebruik wordt in 2013 aan de hand van de volgende criteria bepaald:

 • U had in 2013 een indicatie voor minimaal 26 weken voor: verblijf in een AWBZ-instelling (minstens een dag en een nacht per week), dagopvang in een AWBZ-insteling (minstens 1 dagdeel per week) of AWBZ-zorg thuis (minstens 1 uur per week).
 • U ontving in 2013 minimaal 26 weken hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het ging om minstens 1 uur per week.
 • U had in 2013 een indicatie voor minimaal 26 weken hulp bij het huishouden vanuit een persoonsgebonden budget Wmo. Dit was voor minstens 1 uur per week.
 • U heeft in 2013 langdurig medicijnen afgenomen voor bepaalde chronische aandoeningen. Lees meer over de verschillende toetsjaren voor medicijnen.
 • U heeft in 2012 medicijnen verkregen in het ziekenhuis: tijdens een behandeling in een ziekenhuis voor bepaalde chronische aandoeningen of medicijnen die alleen in de ziekenhuisapotheek verkrijgbaar waren.
 • U heeft in 2012 een behandeling gehad in een voor de Wtcg geldende revalidatiecentrum.
 • Er is in 2012 bij u een behandeling gestart in een ziekenhuis voor bepaalde chronische aandoeningen.
 • U heeft in 2011, 2012 of 2013 hulpmiddelen gekocht of laten repareren.
 • U heeft in 2013 minimaal 96 behandelingen voor fysiotherapie of oefentherapie vergoed gekregen door uw zorgverzekeraar voor bepaalde chronische aandoeningen. Bent u jonger dan 18 jaar of militair? Dan gaat het om twee achtereenvolgende jaren, namelijk 2012 en 2013.
 • U heeft in 2012 of 2013 hulpmiddelen voor een blijvende aandoening vergoed gekregen door uw zorgverzekeraar. U had op 31 december 2013 een indicatie voor een rolstoel vanuit de Wmo in 2013.

Meer informatie over de uitbetaling van de algemene tegemoetkoming 2013 vindt u  op de website van het CAK.

Hoogte algemene tegemoetkoming 2013

De hoogte van de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 hangt af van uw leeftijd en uw zorggebruik.

AOW-gerechtigd per 1 januari 2013

hoge tegemoetkoming: € 339
lage tegemoetkoming: € 145

Jonger dan 65 jaar (niet AOW-gerechtigd) op 1 januari 2013

Hoge tegemoetkoming: € 484
Lage tegemoetkoming: € 290

Dit bericht is 2416 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail