Website ‘Hoe verandert mijn zorg’ online

Facebooktwitterlinkedinmail

a60a425b54e06bf61b5514df2bcf073365e5f3f3

De website Hoeverandertmijnzorg.nl informeert cliënten over de hervorming van de langdurige zorg. Ontvangt iemand zorg vanuit de AWBZ, wat verandert er dan vanaf volgend jaar? Krijgt iemand jeugd-ggz, gefinancieerd vanuit de Zorgverzekeringswet, wat is dan het overgangsrecht nu gemeenten er verantwoordelijk voor worden?

De website Hoeverandertmijnzorg.nl geeft cliënten zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg.

De veranderingen in de langdurige zorg roepen bij cliënten vragen op. Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? De website Hoeverandertmijnzorg.nl legt uit welke rechten cliënten hebben bij de overgang naar de nieuwe zorg. De website is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met cliënten en professionals in de zorg gemaakt. De webiste leent zich er goed voor om samen met familie of begeleiders door te nemen.

Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd

De informatie op de website is opgesplitst in 2 delen: Jeugdzorg en zorg voor volwassenen. De website bevat géén gegevens over de persoonlijke situatie van cliënten. Cliënten kunnen met specifieke vragen wel terecht bij het aan de website gekoppelde Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd.

Bron: ggzconnect.nl 

Dit bericht is 2931 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail