Wat gaat er veranderen voor mensen die gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

Facebooktwitterlinkedinmail

awbz wmo

Vanaf 1 januari 2015 zal de AWBZ alleen de zwaarste, langdurige zorg vergoeden. Lichtere vormen van AWBZ-zorg vallen dan onder de gemeente (via de Wmo) of worden dan geregeld via de zorgverzekering.

Veranderingen als u nu AWBZ-zorg of Wmo-zorg krijgt

Verblijft u nu in een AWBZ-instelling? Dan verandert er niets voor u. Ontvangt u thuis AWBZ-zorg? Dan verandert er volgend jaar nog niets. Maar vanaf 2015 worden de gemeenten deels verantwoordelijk voor wat nu AWBZ is. Afhankelijk van de Wmo-hulp die u krijgt, kan uw gemeente daar zelf invulling aan geven. De meeste gemeenten zullen zo veel mogelijk maatwerk willen bieden. De gemeente kijkt dan naar uw behoefte en uw eigen mogelijkheden. Ook de financiële mogelijkheden van de gemeente bepalen welke zorg u kunt krijgen.

Veranderingen als u in de toekomst AWBZ-zorg of Wmo-zorg krijgt

De AWBZ is vanaf 2015 bedoeld voor een kleinere groep mensen. Namelijk de mensen die echt niet langer thuis kunnen wonen. Dat betekent dat u in de eerste plaats zo lang mogelijk thuis ondersteuning via de Wmo of zorg via de Zorgverzekeringswet ontvangt. U komt pas in aanmerking voor verblijf in een AWBZ-instelling als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld als de hulp via de gemeente en zorgverzekeraar niet meer toereikend is. U blijft dus langer zelfstandig wonen, met ondersteuning en zorg thuis. En met meer hulp vanuit uw eigen sociale netwerk.

Veranderingen als uw partner gebruikmaakt van AWBZ of Wmo

Heeft uw partner nu een plaats in een AWBZ-instelling? Dan verandert er niets. Krijgt uw partner nu Wmo-zorg, zoals huishoudelijke hulp? Dan bepaalt de manier waarop uw gemeente met Wmo-zorg omgaat, of er iets verandert vanaf 2015. Gemeenten gaan meer maatwerk leveren. De gemeente houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met  uw behoeften en (financiële) mogelijkheden.

Veranderingen als uw moeder of vader gebruik maakt van AWBZ of Wmo

Heeft uw vader of moeder een plaats in een AWBZ-instelling? Dan verandert er niets. Maar ontvangt hij of zij zorg uit de Wmo, zoals huishoudelijke hulp? Dan bepaalt de manier waarop uw gemeente met Wmo-zorg omgaat, of er iets verandert vanaf 2015. Gemeenten gaan meer maatwerk bieden. De gemeente houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met  uw behoeften en (financiële) mogelijkheden.

Dit bericht is 5749 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail