Voortgang Wet verplichte ggz 

Facebooktwitterlinkedinmail

Eerste Kamer_336x225
Vorige zomer hebben veldpartijen de gelegenheid gekregen te reageren op een concept versie tweede nota van wijziging bij de Wet verplichte ggz (Wvggz). Voordat VWS de reacties heeft kunnen verwerken, is het rapport ‘gedwongen zorg’ van ZonMw op 27 oktober 2014 verschenen.  De aanbevelingen uit dit rapport leiden tot aanscherping van de wetteksten in de Wvggz en het wetsvoorstel zorg en dwang, dat inmiddels bij de Eerste Kamer ligt. Dit blijkt uit de brief die op 4 februari door de Staatssecretaris van VenJ aan de Eerste Kamer is gestuurd. De brief kunt u hier lezen.

Een officiële kabinetsreactie op de aanbevelingen van het ZonMw rapport is nog niet gereed; de planning volgens het ministerie van VWS is dat er over enkele maanden een nieuwe versie tweede nota van wijziging bij de Wvggz voor consultatie wordt aangeboden.

De technische briefing door enkele opstellers van het ZonMw rapport  thematische wetsevaluatie gedwongen zorg stond voor vandaag, 5 februari 2015 gepland in de Tweede Kamer, vaste commissie voor VWS. Deze briefing is uitgesteld vanwege een plenair debat in de Tweede Kamer over fraude in de zorg.

Het is nog niet bekend wanneer de technische briefing wel zal plaatsvinden.

Op 3 februari jl. zijn 7 amendementen bij het wetsvoorstel Wvggz ingediend door het lid Talaman (PvdA). De amendementen leest u hier. Deze worden besproken zodra de Wvggz klaar is voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer (planning najaar 2015).

Bron: ggzconnect.nl 

Dit bericht is 2950 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail