Vooral fysieke kindermishandeling onder asielzoekers

Facebooktwitterlinkedinmail

angstigkind

Fysieke kindermishandeling komt onder asielzoekers relatief vaker voor dan verwaarlozing en emotionele mishandeling. Dat blijkt uit onderzoek dat GGD Nederland heeft gedaan naar kindermishandeling bij asielzoekers in opdracht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Risicogroepen voor fysieke mishandeling zijn meisjes, kinderen in de opvang met alleen de vader, kinderen van tienermoeders en van moeders met geweldservaringen of depressie. Met de uitkomsten willen de asielzoekerscentra meer inzicht krijgen in kindermishandeling, zodat zij bewoners goed kunnen begeleiden en doorverwijzen. Het is het eerste rapport over kindermishandeling bij asielzoekers dat zich baseert op ervaringscijfers.

Medewerkers binnen opvanglocaties van het COA zijn opgeleid om bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen. Per opvanglocatie zijn daarnaast twee aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling aangewezen.

Bron: Centraal Orgaan opvang asielzoekers / nji.nl 

Dit bericht is 3251 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail