Vooraankondiging: meldactie passende zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

passendezorg
‘De ggz kan zo veel beter’
In het Bestuurlijk Akkoord ggz 2012 zijn afspraken gemaakt om de kostengroei in de ggz te beheersen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te waar-borgen. Vanuit die gedachte start het Landelijk Platform GGz met het project ‘Passende zorg en zelfmanagement’. Samen met het hele ggz-veld gaan we innovatieve zorgvormen inventariseren, testen, verder ontwikkelen en verspreiden. Het gaat daarbij om zorgvormen die gericht zijn op het vergroten van eigen regie, eigen kracht en zelfmanagement van ggz-cliënten.

In augustus 2013 starten we met een landelijke meldactie. We roepen iedereen op ervaringen met goede zorgvormen te melden. Alle ideeën, tips en ervaringen over hoe het beter kán en hoe het beter móet, zijn welkom!

Op basis van deze inventarisatie stellen we criteria samen (uiteraard vanuit ggz-cliënten & familieperspectief) waaraan die ‘ggz nieuwe stijl’ moet voldoen.

Samen met alle betrokken ggz-veldpartijen van het Bestuurlijk Akkoord gaan we een breed draagvlak creëren voor verdere implementatie van deze innovatieve zorgvormen.
Een ambitieuze onderneming. Hou daarom deze website goed in de gaten.

Meer over het project ‘Passende zorg en Zelfmanagement

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 3103 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail